Bộ sofa góc nhựa mây có thùng chứa đồ

Kích thước ghế sofa: 128cm x 62cm x 68cm
Kích thước bàn: 34cm x 63cm x 63cm
Kích thước thùng lưu trữ: 64cm x 68cm x 64cm