Bàn ăn nhựa mây ngoài trời dành cho 6 người

Kích thước bàn: 213,36 x 106,68 x 73,66 cm

Kích thước ghế: 63,5 x 68,58, x 101,6 cm