Chính Sách Đại Lý

chính sách đại lý, chính sách hợp tác, đại lý, hợp tác, đại lý

Chúng tôi hi vọng rằng chính sách cho đại lý này sẽ giúp thiết lập một môi trường hợp tác hiệu quả và lâu dài giữa CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔ GIA PHÁT các quý đại lý

Quy trình xét duyệt và hợp tác Đại lý

 •  Ðể trở thành Ðại lý của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔ GIA PHÁT, đối tác cần gửi đǎng ký thông tin về doanh nghiệp qua email: [email protected]
 • Chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá đǎng ký theo các tiêu chí như uy tín, kinh nghiệm, khả nǎng tiếp thị và phân phối sản phẩm.
 • Khi đạt được quyền Đại lý, chúng tôi sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và cung cấp các thông tin, tài liệu và hỗ trợ cần thiết để bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Quyền lợi và trách nhiệm của quý Ðại lý

 • Đại lý có quyền tiếp thị, bán và phân phối sản phẩm của [Tên công ty/Website] trong khu vực đã được chỉ định và theo các điều kiện quy định trong hợp đồng.
 • Ðại lý cần tuân thủ theo quy định và chính sách của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔ GIA PHÁT, về giá, chất lượng sản phẩm cũng như cam kết dịch vụ khách hàng.
 • Ðại lý cần nỗ lực để tăng cường thương hiệu và tiếp thị sản phẩm mình phụ trách.

Đặt hàng và giao hàng

 • Đại lý cần đặt hàng thông qua quy trình đặt hàng đã được cung cấp.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về tình trạng của hàng hóa, thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển.

Chính sách giá và thanh toán

 • Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về giá bán, chính sách giá và các chương trình khuyến mãi dành cho Ðại lý.
 • Ðại lý có trách nhiệm tuân thủ giá bán và chính sách giá được nhận.
 • Thanh toán, đối với đơn hàng của Đại lý sẽ tuân theo các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔ GIA PHÁT có quyền điều chỉnh giá bán và chính sách giá theo các quyết định nội bộ và điều kiện thị trường, và sẽ thông báo trước cho Đại lý về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến giá bán.

Hỗ trợ và đào tạo

 • Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và tài liệu hướng dẫn cho Đại lý liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thời hạn hợp đồng và chấm dứt hợp đồng

 • Hợp đồng giữa CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔ GIA PHÁT và Đại lý có thời hạn nhất định và có thể được gia hạn sau thỏa thuận của cả hai bên.
 • Cả hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng nếu một trong các điều kiện sau xảy ra: vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng, không đạt được mục tiêu kinh doanh, hoặc không tuân thủ các quy định pháp luật.

Bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ

 • Ðại lý phải tuân thủ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu trong quá trình kinh doanh và tiếp thị sản phẩm.
 • Ðai lý không được phép sử dụng, sao chép, hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu, hình ảnh, biểu trưng hay nhãn hiệu của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔ GIA PHÁT mà không có sự cho phép CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔ GIA PHÁT

Liên hệ trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu câu nào về chính sách cho đại lý, xin vui lòng liên hệ với bộ phận quản lý đại lý của chúng tôi theo thông tin sau: