Bộ sofa nhựa mây ngoài trời nệm vải trượt nước

Kích thước bàn: 74,93 x 217,17 x 35,56 cm

Kích thước ghế: 228,6 x 217,17 x 80,01 cm