Bộ bàn ghế nhựa mây thiết kế cao cấp

“box-sizing: border-box; list-style: inherit;”>

<td>le=”box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 1px solid #e1e1e1; color: #1c1c1c; list-style: inherit;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”&gt;&lt;span class=”yoast-text-mark”&gt;style=”box-sizing: border-box;”&amp;gt;<span class=”yoast-text-mark”>=”box-sizing: border-box;”>”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>ox;”><span style=”box-sizing: border-box;”&gt;<span style=”box-sizing: border-box;”>&lt;span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>tyle=”box-sizing: border-box; color: #000000;”><span style=”box-sizing: border-box;”>e=”box-sizing: border-box;”>tyle=”box-sizing: border-box;”>><span style=”box-sizing: border-box;”><span class=”yoast-text-mark”>ng: border-box;”&gt;ass=”yoast-text-mark”>izing: border-box; letter-spacing: normal;”>☑️&lt;span style=”box-sizing: border-box;”>Màu sắc: Trắng, nâu đất</span></span&gt;&lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/tr>&lt;/p>

<tr style=”box-sizing: border-box; list-style: inherit;”>“font-family: times new roman,times,serif;”><span style=”box-sizing: border-box;”>&amp;lt;span class=”yoast-text-mark”>sizing: border-box;”>lass=”yoast-text-mark”&gt;lass=”yoast-text-mark”&gt;&gt;le=”box-sizing: border-box;”>&amp;amp;gt;&lt;span style=”box-sizing: border-box;”>&amp;lt;span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”&gt;<span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>e=”box-sizing: border-box;”>yle=”box-sizing: border-box; color: #000000;”><span class=”yoast-text-mark”>yle=”box-sizing: border-box;”>s=”yoast-text-mark”>”box-sizing: border-box;”&gt;<span style=”box-sizing: border-box;”>yle=”box-sizing: border-box;”&gt;<span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>=”yoast-text-mark”>”box-sizing: border-box; letter-spacing: normal;”&gt;☑️<span style=”box-sizing: border-box;”>yle=”box-sizing: border-box;”&gt;Chất liệu: Nhựa mây</span></span&gt;&lt;/span></span&gt;&lt;/span&gt;</span></span></span>

<td style=”box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 1px solid #e1e1e1; color: #1c1c1c; list-style: inherit;”>=”box-sizing: border-box;”>le=”box-sizing: border-box;”>e=”box-sizing: border-box;”>&lt;span class=”yoast-text-mark”&gt;yle=”box-sizing: border-box;”>“box-sizing: border-box;”>style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>tyle=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>yle=”box-sizing: border-box;”>le=”box-sizing: border-box; color: #000000;”><span style=”box-sizing: border-box;”>style=”box-sizing: border-box;”><span class=”yoast-text-mark”>ss=”yoast-text-mark”>style=”box-sizing: border-box;”>“box-sizing: border-box;”>☑️<span style=”box-sizing: border-box;”>”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>=”box-sizing: border-box;”>tyle=”box-sizing</span>: border-box;”> =”box-sizing: border-box; list-style: inherit;”>Gọi 0909 465 888có giá tốt nhất

s,serif;”&amp;gt;&amp;amp;lt;span style=”box-sizing: border-box;”&gt;style=”box-sizing: border-box;”><span class=”yoast-text-mark”>>”box-sizing: border-box;”>>class=”yoast-text-mark”>le=”box-sizing: border-box;”&gt;<span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>style=”box-sizing: border-box;”>>tyle=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>ng: border-box;”>style=”box-sizing: border-box;”>tyle=”box-sizing</span></span&gt;</span></span></span&gt;: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box; letter-spacing: normal;”>☑️<span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”&gt;<span class=”yoast-text-mark”>ass=”yoast-text-mark”&gt;=”box-sizing: border-box;”&gt;<span style=”box-sizing: border-box;”&gt;<span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box; list-style: inherit;”>”box-sizing: border-box; list-style: inherit;”><span style=”box-sizing: border-box; list-style: inherit;”>“box-sizing: border-box; list-style: inherit;”>Kích thước: Tùy chọn <span style=”box-sizing: border-box; color: #000000;”>”box-sizing: border-box;”>ng: border-box;”>“yoast-text-mark” style=”box-sizing: border-box;”>>tyle=”box-sizing: border-box;”&gt;=”box-sizing: border-box;”>=”box-sizing: border-box; letter-spacing: normal;”>☑️Hàng bền, đẹp, chất lượng</span></span></span></span></span></span></span></td&gt;
<span style=”box-sizing: border-box;”>”box-sizing: border-box;”>yle=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box;”>e=”box-sizing: border-box;”>e=”box-sizing: border-box;”><span class=”yoast-text-mark” style=”box-sizing: border-box;”>>&amp;lt;span style=”box-sizing: border-box;”>tyle=”box-sizing: border-box;”>style=”box-sizing: border-box; color: #000000;”>&lt;span style=”box-sizing: border-box;”>lass=”yoast-text-mark”>=”box-sizing: border-box;”>e=”box-sizing: border-box;”&gt;>=”box-sizing: border-box; letter-spacing: normal;”>☑️Bảo Hành: 12 tháng</span></span></span>&lt;/span></span></span&gt;</span></span>
☑️Phí giao hàng rẻ ☑️Đảm bảo đúng chất liệu mô tả
☑️Thời gian giao hàng: 3 Tuần ☑️Đổi trả hàng lỗi không đúng mô tả