Bàn ghế nhựa mây ngoài trời cho 2 người

Kích thước bàn: 58,42 x 58,42 x 54,31 cm

Kích thước ghế: 67,01 x 75,57 x 84,46 cm